Amersfoorters op Java, 1939-1948

Authentiek verhaal over een jong echtpaar in de periode 1939-1948 op Java, Nederlands-Indië. Van tempo doeloe in Bandoeng tot jappenkamp en wederopbouw in Indonesië en Nederland.

Begin september 1939, Nederland is net gemobiliseerd, vertrekken de pasgetrouwde Amersfoorters Aris en To Budding vol verwachting met de Oranje naar Java. In het voorjaar van 1948 worden ze, vermagerd en in slechte gezondheid, gerepatrieerd naar Amersfoort. De tussenliggende jaren van
tempo doeloe, jappenkampen, bersiap en wederopbouw in een politiek onstabiele situatie zullen de rest van hun leven blijven beïnvloeden. Amersfoorters op Java 1939-1948 is de reconstructie van een persoonlijke geschiedenis tegen de achtergrond van de ‘grote’ geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Indië en Nederland.

Lees alvast de eerste hoofdstukken van Amersfoorters op Java

Lady Hester Stanhope (1776-1839), koningin van de woestijn;
Biografie van een negentiende-eeuwse reizigster

Na enkele teleurstellende relaties slaat Lady Hester Stanhope, behorend tot de hoogste Britse kringen, aan het reizen. Via Turkije komt ze in Egypte, waar ze gekleed in Turkse mannenkleding wordt gefêteerd door de beruchte pasja Mohammed Ali. Ze trekt door woestijnen, bezoekt Palmyra en leidt een expeditie naar Ascalon (Asjkelon). Uiteindelijk vestigt zij zich in een voormalig klooster in Syrië. Daar haalt zij zich de vijandschap van Mohammed Ali op de hals, omdat ze de bevolking beschermt tegen zijn wreedheid en willekeur. De ‘koningin van de woestijn’ en ‘leeuwin van de Levant’ sterft arm en eenzaam in haar gedeeltelijk dichtgemetselde klooster.

Mijnheer de baron is op reis Buitenlandse reizen van de adel, 1814-1914

De Europese adel had in de periode 1814-1914 alle tijd en gelegenheid om buitenlandse reizen te ondernemen. Dankzij de opkomst van luxe internationale treinen, weelderige cruiseschepen en exclusieve Grand Hôtels kon dat comfortabel en in stijl. Mensen van adel bezochten een Kurort in Duitsland of Frankrijk, een chique badplaats aan de Noordzee, de nog onbedorven Côte d’Azur. Of ze gingen skiën in de Zwitserse bergen. Ook exotische bestemmingen werden aangedaan, zolang de exclusiviteit maar was gewaarborgd. Het fraai geïllustreerde Mijnheer de baron is op reis brengt alle aspecten van het reizen op stand tot leven, inclusief de motieven om op reis te gaan.

Mijnheer de baron is op reis is verkrijgbaar via de boekhandel en online.

De Grand Tour in de 18e Eeuw, op reis door Frankrijk en Italië

De Grand Tour in de 18e Eeuw; Op reis door Frankrijk en Italië beschrijft de cultureel-educatieve reis door Frankrijk en Italië die in de eerste helft van de achttiende eeuw zo goed als standaard was voor jonge mannen behorend tot de Britse adel. Vaak gaven deze jongelui echter een aanzienlijk minder serieuze invulling aan de Grand Tour dan hun ouders voor ogen stond.
Vanaf 1750 reizen ook volwassen Britten, waaronder vrouwen, door Frankrijk en Italië. Het accent verschuift daarbij langzamerhand van educatie naar ontspanning en plezier.

Hoogtepunten van de traditionele Grand Tour waren Parijs, Venetië, Florence, Rome en Napels. ‘De Grand Tour in de 18e Eeuw’ beschrijft de route, de bezienswaardigheden en de belevenissen van Britse Grand Tourists op reis. De voornaamste bronnen van het boek zijn de vele brieven, dagboeken en reisverslagen over deze bijzondere reis. Aan de hand daarvan ontstaat een interessant beeld van wie op Grand Tour ging, wat deze Grand Tourists deden op reis en hoe zij reageerden op wat ze onderweg meemaakten. Tenslotte wordt stilgestaan bij de effecten die de Grand Tour had op de Britse cultuur.

Lees het artikel dat ik schreef voor historiek.net: ‘De Grand Tour; reizen en cultuur in de achttiende eeuw’.

De Grand Tour in de 18e Eeuw is verkrijgbaar via de boekhandel en online.

Frankenstein; het Monster en zijn Makers

In 2018 was het 200 jaar geleden dat Mary Shelley’s invloedrijke roman Frankenstein, or The Modern Prometheus uitkwam.
In 1931 inspireerde haar boek Universal Studios tot het uitbrengen van de eerste van een reeks Frankenstein films met Boris Karloff. Die films en de latere verfilmingen hebben ons beeld bepaald van Victor Frankenstein en vooral van het Monster dat hij creëerde; een in alle opzichten ander ‘Creatuur’ dan in Shelley’s roman.
Mijn boek Frankenstein; het Monster en zijn Makers beschrijft de bizarre ontstaansgeschiedenis van Mary Shelley’s roman en de transformatie die haar Dr. Victor Frankenstein en zijn Monster in de loop van twee eeuwen ondergingen in films, tv-series en stripverhalen. Met name de Frankenstein films van Universal Studios met Boris Karloff als het Monster bepalen tot op de dag van vandaag ons beeld van het Monster van Frankenstein.
En Frankenstein ‘leeft’, ook na ruim 200 jaar! Begin 2018 draaide in New York een nieuwe Frankenstein musical, terwijl de Stripdagen Haarlem 2018 als thema hadden: ‘De Maakbare Mens – 200 jaar Frankenstein’.

Tessa de Loo over Frankenstein; het Monster en zijn Makers
Frankenstein; het Monster en zijn Makers is verkrijgbaar via de boekhandel en online.

Lees het artikel dat ik schreef voor historiek.net:‘De geboorte van Frankenstein en zijn Monster’.

Volg www.facebook.com/FrankensteinMM voor extra wetenswaardigheden en beeldmateriaal over Frankenstein.

Voor altijd Indië

Begin september 1939, Nederland is net gemobiliseerd, vertrekken de pasgetrouwde Aris en To Budding vol verwachting met de Oranje naar Java. In het voorjaar van 1948 worden ze, vermagerd en in slechte gezondheid, gerepatrieerd. De tussenliggende jaren van tempo doeloe, jappenkampen, bersiap en wederopbouw in een politiek onstabiele situatie zullen de rest van hun leven blijven beïnvloeden. Voor altijd Indië is de reconstructie van een persoonlijke geschiedenis tegen de achtergrond van de ‘grote’ geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Indië en Nederland en de daarop volgende Bersiap-periode en ‘politionele acties’.

In 2013 bezoeken de zoon en de schoondochter van Aris en To de plekken op West-Java die een rol speelden in de Indische jaren van hun (schoon)ouders. Daar worden ze geconfronteerd met de twee gezichten van het huidige Indonesië. Hun ervaringen vormen de tweede helft van Voor altijd Indië.

Download nu gratis het eerste hoofdstuk van Voor altijd Indië. 

Pauline Slot, auteur van o.a. de roman Soerabaja:
‘Met
Voor altijd Indië schreef Janneke Budding een nauwgezet gedocumenteerd boek over het Indische verleden van haar schoonouders. Zij staan model voor velen. Voor altijd Indië leest gemakkelijk, en is zeer toegankelijk voor mensen die in hun familie weleens vage verhalen hebben gehoord, maar die geen duidelijk beeld hebben gekregen.’

Voor altijd Indië is verkrijgbaar via de boekhandel en online (gratis verzending).

Achtergrondinformatie en extra beeldmateriaal: www.facebook.com/vooraltijdindie