Tekstredactie: wat houdt dat allemaal in?

Tekst redigeren gaat verder dan correctie van spelling en grammatica.
Als tekstredacteur kijk ik ook naar de opbouw van uw Nederlandse of Engelse tekst en de stijl. Klopt de alinea-indeling? Is de volgorde van de onderdelen logisch? Passen de woordkeus en de toon bij uw doelgroep? Doet de tekst wat hij moet doen? Daarop pas ik de tekst dan aan. In het Engels net zo goed als in het Nederlands.

Redigeren houdt in:

  • verbeteren van taalfouten (spelling, grammatica, interpunctie)
  • zinsbouw en zinslengte waar nodig aanpassen
  • inconsequent taalgebruik verbeteren (b.v. U/jij, formeel/informeel of Amerikaans Engels /Brits Engels)
  • overbodige herhalingen schrappen
  • taalgebruik afstemmen op de doelgroep
  • alinea-indeling waar nodig aanpassen, eventueel tussenkopjes toevoegen

Bel of mail mij voor meer informatie of een gratis offerte.